Klara av din egen bokföring

Bokföring kan kännas komplicerat och svårt, men att lära sig att hålla koll på ekonomin i sitt bolag kan vara såväl roligt som utvecklande och otroligt lärorikt. Om du lägger ner några timmar på att lära dig hur debet och kredit hänger ihop kan du slippa onödiga kostnader som blir nödvändiga om du väljer att ta hjälp av en redovisningsbyrå. Med hjälp av effektiva bokföringsprogram kan du enkelt komma igång med din egen bokföring. Att lära sig bokföra ökar förståelsen för hur ett företags ekonomi ska skötas för att uppnå så höga resultat som möjligt.

Bokföring kan både vara enkelt och roligt

Bokföring är enklare än man tror

Många ryser när de hör ordet bokföring. Vid en första anblick kan det se både klurigt och rörigt ut men sanningen är att det är mycket enklare än man kan tro. Det finns en uppsjö av olika datorprogram som hjälper dig att komma igång och gör det enkelt att bokföra. Fördelarna med att lära sig bokföringens konst är många. Många bokföringsprogram är dessutom webbaserade för att man på en smidigt sätt ska kunna bokföra oberoende av vilken enhet man använder.

Genom att bokföra själv ökar man förståelsen kring hur allting hänger ihop och vad som krävs för att uppnå de resultat man vill ha. Grunderna i bokföring är debet och kredit och ingår i den så kallade balansräkningen. Det innebär att man i alla transaktioner kommer att behöva kreditera samma belopp som man har debiterat. Genom att kontrollera att det totala beloppet som man har krediterat är detsamma som beloppet man har debiterat så kan man snabbt se att balansen stämmer och bokföringen är rätt utförd.

De viktigaste delarna

De flesta uppfattar bokföring som något svårt och väldigt komplicerat. Det beror ofta på att man saknar grundläggande kunskaper i ämnet. Om man lär sig debet och kredit, samt använder sig av ett bokföringsprogram så kommer man snabbt in i tänket. De flesta bokföringsprogram utgår från BAS-kontoplanen, en kontoplan där de vanligaste kontona finns med. Man behöver inte lära sig kontoplanen utantill, utan denna finns med som ett stöd för att få bokföringen att kännas så enkel som möjligt. All grundbokföring behöver göras i tidsföljd.

Man utgår ifrån fyra olika typer av konton när man arbetar med bokföring. Tillgångskonton är konton med tillgångar som till exempel kassa, bank eller kundfordringar. Dessa konton ökar i debet och minskar i kredit. Skuldkonton ökar i kredit och minskar i debet. Ett skuldkonto kan vara ingående/utgående moms eller leverantörsskulder. De andra två typerna av konton som finns är inkomst- och utgiftskonton. Inkomstkonton, exempelvis varuförsäljning eller hyresintäkter, ökar i kredit och minskar i debet medan utgiftskonton, så som varuinköp eller lokalhyra, ökar i debet och minskar i kredit.

Du kommer att lära dig

Det kan vara lätt att ge upp när man ska lära sig att bokföra. När det känns motigt så är det viktigt att påminna sig själv om att detta är en kunskap som man kommer ha nytta av i resten av livet. Att lära sig bokföring ger dig en övergripande bild av hur ekonomin fungerar. Ge det några timmar och du kanske till och med tycker att det är roligt! Det är både utvecklande och hjälper dig att slippa onödiga kostnader.