Ekonomi som revision och andra termer

Ekonomi är ett ämne som berör oss alla. Oavsett om du driver företag och behöver hålla koll på dina finanser, eller om det bara är dina privata utgifter du är intresserad av, så går det inte att ignorera vikten av budgetering och uppföljning. Många termer inom ekonomi kan verka förvirrande för den oinsatte. Tänk dock på att ingen medvetet försöker förvirra dig! Genom att lära sig grunderna kan du få en större förståelse för vad som skrivs i tidningar, och kanske till och med utveckla ett nytt intresse. Följ med här nedan så ska vi ge en introduktion som kan svara på några av frågorna du kan fundera över, och introducera och förklara några av de vanligaste termerna.

Ekonomi i vardagslivet

När det kommer till ekonomi i vardagslivet så gäller det att våga ta tag i det, och inte gömma sig under madrassen med kontanterna. Det första steget är att fundera över dina förutsättningar. Hur stora inkomster och utgifter har du? Som inkomst kan du räkna alla pengar som kommer in på ditt konto, inte bara lön utan även diverse bidrag (barnbidrag, bostadsbidrag mm.), utdelning från aktier och värdepapper och liknande. I det här skedet så kan det vara lockande att stänga ner Excelarket och hoppa över till gunsnroses.nu eller någon annan sida som passar dina personliga intressen, men kom ihåg att oavsett vad du gör så kommer din ekonomi att påverka hur du kan leva ditt liv. Då är det bättre att du styr den, än att den styr dig.

Om vi går vidare till utgifter så är det även här viktigt att fundera över alla pengar som lämnar ditt konto, inte bara de klassiska utgifterna såsom hyra, telefonräkning och mat. Många utav oss har dragit på sig vanor som vi inte tänker på vad de kostar oss i månaden. Det är därför viktigt att gå igenom sin ekonomi regelbundet. Har du till exempel tänkt på att en daglig latte kan kosta dig över 1000 kr i månaden? Gör det till en vana att varje år gå igenom din ekonomi, förslagsvis genom att följa alla dina utgifter under en månad för att se vart dina pengar faktiskt tar vägen. Dela gärna upp det i olika kategorier, såsom bostad, nöjen, shopping, mat och transport. På det här sättet är det lätt att få en överblick, och fundera över vilka vanor du har.

Ekonomi för ditt företag

För företagare så finns det andra krav att förhålla sig till när det gäller ekonomi. Bokföringslagen kräver att du noterar alla utgifter och inkomster och konterar, alltså tilldelar kostnaden eller intäkten ett specifikt bokföringskonto, för att kunna följa upp senare. Även om det till stor del görs för att motverka fiffel med böckerna, bör du tänka på att det också hjälper dig att följa ditt företags utveckling.

Ekonomi handlar inte bara om bokföring; det kan också säga en hel del om hur ett företag mår. När du gör affärer är Ekonomi en av flera faktorer som man kan titta på för att bedöma ett företag som potentiell kund eller affärspartner. Upplysningar om företag kan man enkelt hitta på nätet. Då tittar man bland annat på likviditet och vinstmarginal. Likviditet kan man säga är ett företags förmåga att betala kortsiktigt. Ett företag kan ha sålt mycket, men har de inte fått betalt av sina kunder än så saknar de kanske likvida medel (alltså kontanter eller liknande) för att själva betala sina fakturor. Vinstmarginal är vinsten delat på den totala omsättningen.

Inom ekonomi brukar man ofta tala om nyckeltal, när det handlar om företag. Nyckeltal används för att mäta olika aspekter av ett företag, på ett sätt som gör det möjligt att jämföra olika företag med varandra. Nyckeltal behöver inte vara relaterade till ekonomi, men då använder man istället termen KPI (Key Performance Index). Några vanliga nyckeltal är soliditet (hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital), skuldsättningsgrad (totala skulder delat med eget kapital) och kapitalomsättningshastighet (visar hur effektivt en verksamhet använder sitt kapital genom omsättning delat med eget kapital). Många av orden kan verka skrämmande när man läser dem för första gången, men egentligen så finns de till för att hjälpa dig hålla koll på företaget.

Ekonomi som växer med våra tips

Vad är revision?

Inom ekonomi så hör man ofta ordet revision. Tanken med revision är att en oberoende part skall granska organisationen, för att kontrollera att allting sköts enligt rådande lagar, och för att kunna ge tips om möjligheter till förbättring. Även om man kanske främst tänker på revision som något kopplat till enbart ekonomi så bör man ha i åtanke att även revision av t.ex. IT-säkerhet och verksamhetsutveckling kan förekomma. För större organisationer är finansiell revision ett lagkrav. En revisor kan inte granska alla händelser under ett år, utan väljer ut ett antal transaktioner som får vara representativa för året. För att systemet skall fungera så bygger det på att revisorn har tystnadsplikt och inte står i beroendeställning till någon på företaget. På det sättet kan man granska en organisation rättvist.

Revision är som sagt ett lagkrav för företag, men har du någonsin tänkt på att en revision av din privata ekonomi skulle kunna hjälpa dig? Precis som för företag så kan en oberoende granskning hjälpa dig att upptäcka saker som kan förbättras i framtiden. Det kan handla om onödiga utgifter, mönster som går att bryta, eller ekonomiska misstag som begåtts under året. Att öppna upp sig för en främling kan verka skrämmande, men det kanske kan vara värt det om du kan få tips som låter dig spara pengar och leva bättre i framtiden? Privatekonomisk rådgivning kan du bland annat få genom kommunen, som har en skyldighet att tillhandahålla sådan hjälp. Även din bankkontakt kan hjälpa dig att gå igenom årets resultat. Om du fortfarande känner att det är något du helst sköter själv så finns det onlineresurser som kan hjälpa dig.

Lärdomar från företag

Det går att dra många lärdomar från hur ekonomi hanteras inom företagsvärlden, och applicera dessa på ditt privata liv. Att se det som en viktig del av ditt liv och dina mål kan hjälpa dig att ta dig dit du vill snabbare. Fundera över vilka nyckeltal du vill använda i din vardag! Kan du kanske mäta hur många procent av din totala inkomst du kan spara, andelen av lönen du har kvar efter fasta kostnader, eller varför inte mäta din egen skuldsättningsgrad? Genom att sluta se det som ett nödvändigt ont, och istället försöka hitta intresset genom att tävla med dig själv så har du vunnit mycket. Med all rådgivning du kan hitta online nuförtiden så finns det ingen ursäkt att stoppa huvudet i sanden längre.